Vi är auktoriserade för att använda den sk Glas-Weld-metoden för reparation av stenskott. Det innebär att vi förebygger och lagar en ruta innan det går så långt att du behöver byta ut den helt och hållet. Dessutom reducerar försäkringsbolagen din självrisk om du väljer att laga.